Tobiasschool Amsterdam

Algemeen - Vakken

Vak- en vormingsgebieden

Voor leerlingen is het belangrijk om samenhang in hun omgeving te ervaren.
In ons onderwijs werken we daar bewust aan door - indien mogelijk - vakken in samenhang te geven. Dit krijgt vorm in het periodeonderwijs: drie weken lang iedere ochtend tot aan de kleine pauze één thema geven. In de oefenuren gaan de leerlingen afhankelijk van hun capaciteiten deels hun eigen leerweg.

Kennis en vaardigheden op het gebied van cognitieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling zijn vertaald in de kerndoelen, die bij de verschillende vakken beschreven worden.

Leerstofoverstijgende kerndoelen als: werkhouding, werken volgens plan, het gebruik van verschillende leerstrategieën, zelfbeeld, luisterhouding, samenwerken, sociaal gedrag, het stellen van hulpvragen en het gebruik van nieuwe media worden dagelijks geoefend bij de verschillende vakken. Zo wordt het werk van de kinderen en het gedrag in de pauze en in vrije situaties met de leerlingen besproken. Wij willen leerlingen zo begeleiden om ze zoveel mogelijk zelf te laten leren: door zelf te onderzoeken, zelf te ontdekken, te vergelijken en zich uit te drukken, zowel individueel als in groepen.

Er worden verschillende didactische werkvormen gehanteerd. Daarnaast zijn er regelmatig ook buitenschoolse activiteiten als museumbezoek, excursies en één- of meerdaagse schoolreizen. Voor de meerdaagse schoolreizen wordt een duidelijke opbouw gehanteerd.

Om u een indruk te geven van de vak en vormingsgebieden geven wij hier een korte impressie. Het complete leerplan ligt op school ter inzage.

Oriëntatie op de wereld:

Kunstzinnige oriëntatie

Klik op de vakken voor meer informatie over ga verder naar 'Kinderwerk'.