Tobiasschool Amsterdam

Algemeen - Vakken

Lichamelijke opvoeding/gymnastiek

Uitgangspunt
Het doel van lichamelijke opvoeding is het ondersteunen en bevorderen van de lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Belangrijk daarbij is dat elk kind op z’n eigen niveau succes ervaringen op doet en (zelfstandig) problemen leert op te lossen. Op deze manier wordt elk kind in bewegingssituaties uitgedaagd en ondersteund.

Het basisonderwijs is vooral gericht op het ontwikkelen van de grondvormen van bewegen zoals rennen, springen, rollen, zwaaien, klimmen, vangen, gooien e.d. Hierdoor wordt het kind zich bewust van zijn lichaam en van zijn relatie met de omgeving. Vooral evenwicht, coördinatie, kracht, doorzettingsvermogen en sociaal gevoel worden ontdekt en ontwikkeld.

Morele opvoeding

De manier waarop omgang met elkaar, gebruik van mobiele telefoons, MSN en seksualiteit besproken wordt is afhankelijk van de leeftijd, de vragen die op dat moment bij een klas leven en het thema van de periode- of vaklessen. Het thema staat niet apart maar wordt gebracht als een samenhangend geheel. Er wordt gezocht naar beelden in de vertelstof die hierop aansluiten. Zo ontstaat voor het kind een open beeld van de menselijke verhoudingen.
Wanneer kinderen vragen stellen proberen we te ontdekken of het kind werkelijk een vraag heeft, en zo ja, hoe die vraag dan echt luidt.
Thema's die door alle leerjaren heen lopen zijn vriendschap, het gevoel van seksualiteit en verliefdheid, omgaan met grenzen, taalgebruik e.d. Wij willen een open, eerlijk gesprek waarin respect een belangrijk aspect is.
Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Wij willen u vragen uw zoon/dochter te volgen bij het gebruik van gsm, webcam, MSN, telefoon en dergelijke en u bewust te zijn van de effecten die ongewenst kunnen zijn.

Verslaving: roken, drugs, alcohol en andere verslavingen

In de oudste groep in het basis onderwijs komen deze onderwerpen aan bod. Er is een natuurlijke opbouw van de behandelde stof afhankelijk van de klas en leeftijdgerelateerde interesses van de groep.

Er is een open houding voor het moment en ruimte voor vragen die in een klas leven. Verslaving wordt niet als losstaand thema besproken. Het wordt geplaatst in een samenhangend geheel van de leerstof en in onderwerpen die op dat moment in de groep spelen.

Ga terug naar 'Vakken'.