Tobiasschool Amsterdam

Algemeen - Ouder-kindteam

Heeft u als ouder een vraag over opgroeien en opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? U kunt voor tips, overleg en advies terecht bij ouder- en kindadviseur. Hij/zij is geregeld aanwezig op onze school. In  het Ouder- en Kindteam werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen. Ook wordt de jeugdgezondheidszorg voortaan vanuit de Ouder- en Kindteams geboden.

Ouder- en kindadviseur op onze school
Iedere Amsterdamse (basis)school heeft een vaste ouder- en kindadviseur en een vaste jeugdarts. Aanspreekpunt is de ouder- en kindadviseur. U kunt bij  hem of haar terecht met uw vragen of zorgen over bijvoorbeeld pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar hij/zij kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. De ouder- en kindadviseur is er ook om uw kind te helpen met tips, gesprekken of een training. Indien nodig kan hij/zij de jeugdarts of jeugdpsycholoog uit het Ouder- en Kindteam betrekken.

Goed bereikbaar: in de wijk en op school
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, is de ouder- en kindadviseur geregeld op school aanwezig. Hij/zij is onafhankelijk van school en gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werkt hij/zij wel samen met school.

Gezondheidsonderzoek
Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van  de kinderen onderzocht, op school. Ouders krijgen hier bericht over. Op het SBO worden de kinderen meestal opgeroepen door de jeugdarts in het jaar dat ze nieuw zijn op school, de school gaan verlaten en soms nog tussendoor als dat nodig is. Negenjarigen krijgen een oproep voor een inenting (BMR, DTP) en meisjes worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat zij 13 worden.

Contactgegevens Ouder- en Kindteam Tobiasschool

Ouder en kind adviseur is:
Dhr. Bas Heijnen
b.heijnen@oktamsterdam.nl
06-46254845
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Jeugdarts KNMG:
Mw. Karin Ganzeboom
kganzeboom@ggd.amsterdam.nl
06-57949868
Werkdagen: di (8.30-15.00), woe & do

Meer informatie: oktamsterdam.nl

ouder-kindteam