Tobiasschool Amsterdam

Klachten en geschillen

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de school van uw kind. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie en/of het bestuur van de school benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Tobiasschool. Alle schoolbesturen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling hier downloaden. Meer informatie kunt u vinden in de Schoolgids.


Interne- en externe vertrouwenspersoon

De Tobiasschool heeft een interne- en externe vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersoon is Tirza Bungert t.bungerteven@tobiasschool.vova.nl
De Anti-pest coördinator is mevrouw Doréte Matroos d.vinmatroos@tobiasschool.vova.nl

De externe vertrouwenspersoon is Ester Vollenga.
evollenga@hetabc.nl
Tel: 06-31631551

Schoolbestuur

Voorzitter bestuur dhr. F. Bronkhorst
p/a SBO Tobiasschool
Rietwijkerstraat 55
1059 VX Amsterdam

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

De Tobiasschool is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs: GCBO, Dit is een onafhankelijke organisatie die juridische en administratieve ondersteuning verleent bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. U kunt deze commissie bereiken op Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. 070-3861697 of mail naar info@gcbo.nl. Voor meer informatie kun u terecht op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.