Tobiasschool Amsterdam

Leerlingen

Het goede van twee stromen: speciaal onderwijs en Vrije Schoolpedagogie

GangDe Tobiasschool is een vrijeschool. Dat wil zeggen dat er vrijeschoolonderwijs wordt gegeven geïnspireerd door de antroposofische levensvisie en pedagogische inzichten van de filosoof Rudolf Steiner.

Kind mogen zijn om mens te worden, worden wie je bent, is het centrale motief in het vrijeschoolonderwijs. De aandacht gaat vooral uit naar het unieke in iedereen. Goed onderwijs is niet een emmer vullen, maar een haardvuur ontsteken. In een ieder zit iets zeer eigens ingewikkeld, wat tijdens het opgroeien als het ware weer ontwikkeld moet worden. De leerkrachten benaderen dit unieke met eerbied, de persoon van de leerling gaat ons boven alles.

De school staat voor:

Het “vrije” in vrijeschool houdt niet in dat kinderen op school hun gang kunnen gaan. Rust, structuur en aandacht zijn voorwaarden om ons onderwijs gestalte te geven; voor het intensieve sociale verkeer zijn normen en waarden belangrijk.

De Tobiasschool is een vrijeschool die open staat voor kinderen, ouders en verzorgers van elke culturele en godsdienstige achtergrond.

Lees meer in 'visie'.