Tobiasschool Amsterdam

Pedagogie - visie

Onze visie op opvoeding en onderwijs vindt u terug in:

 1. Het hanteren van de lesinhoud als ervarings- en ontwikkelingsstof en het ruime aanbod van kunstzinnige vakken in het lesrooster
  Bij elke leeftijd hoort een vorm van sociaal-emotionele rijping. Deze bepaalt mede de leerstof. Goed onderwijs zal - naast degelijk kennisgericht onderwijs - ook het gebied van het ‘hart’ willen verzorgen, bijvoorbeeld door veel te tekenen, schilderen, zingen, boetseren en toneel te spelen.

 2. De omgang met elkaar en sociale vorming in de groepen, zodat veelzijdigheid wordt onderkend zonder aan verschillen tussen mensen een hiërarchisch en/of sociaal waardeoordeel te verbinden
  Veel wordt er geleerd in de omgang met eigen leeftijdgenoten. Door samen te werken en in discussie te treden met anderen leren leerlingen naar zichzelf en elkaar te luisteren, leren ze om te gaan met vragen, een eigen mening te uiten en inzichten te formuleren. Hierdoor neemt hun zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en sociaal positief gedrag toe. De plaatsing van een leerling in een bepaalde (combinatie)klas laten wij vooral afhangen van de emotionele rijping en niet alleen van het kennisniveau van een leerling.
 1. De individuele begeleiding, gestructureerde en gedifferentieerde aanpak en therapie
  Binnen het team van leerkrachten worden in de wekelijkse pedagogische vergadering individuele leerlingen en klassen besproken. In samenspraak met de orthopedagoog en de intern begeleider worden handelings- en ontwikkelingsplannen opgesteld en bewaakt.
  Er is ondersteuning mogelijk vanuit remedial teaching, kunstzinnige therapie, euritmietherapie en ergotherapie. Tevens bieden wij begeleiding door een schoolarts van de GGD, de leerplichtambtenaar en een schoolhulpverlener van BJA.
 1. Religiositeit, viering van het jaarverloop en zorg voor de omgeving
  Religiositeit wil zeggen: een grondhouding van openheid, verwondering en respect. De vrijeschool heeft geen binding met een kerkgenootschap. Het gaat ons om het opwekken tot een warme belangstelling voor de wereld en de mensen om ons heen. Een element daarvan is het vieren van de jaarfeesten. We volgen de loop van de natuur in het wisselen van de seizoenen en brengen dit ook in verbinding met de hoogtijdagen. Alle leerlingen dragen ook daadwerkelijk medeverantwoordelijkheid voor het verzorgen en netjes houden van lokalen, gangen en speelplein.

Tobiasschool