Tobiasschool Amsterdam

Algemeen - Vakken

Kunstzinnige Oriëntatie

Textiele Werkvormen / Handvaardigheid

Uitgangspunt
Door het werken met textiel en textieltechnieken worden de bewegingsvaardigheid, het zelfvertrouwen, het concentratie- en doorzettingsvermogen en het gevoel voor kleuren en materialen bevorderd:

Afhankelijk van de leeftijdsgroep wordt een keus gemaakt uit o.a.:

Schilderen, vormtekenen en boetseren

Uitgangspunt
Kunstzinnige vorming staat niet los op zichzelf, maar vormt een integraal bestanddeel van het lesprogramma. Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van kleur en vormgevoel, en de esthetische ervaring. Tekeningen, boetseer-, en bijenwaswerkjes worden samen bekeken, besproken en in de klas/school tentoongesteld.

De oudste leerlingen volgen de kunstkijklessen in verschillende musea.

Muziek

Uitgangspunt
Muziek is een vak waarin naar de ander maar ook naar het eigen gevoel wordt geluisterd en daarnaast de intellectuele kant niet vergeten wordt.

De volgende aspecten komen aan bod:

Ga terug naar 'Vakken'.