Tobiasschool Amsterdam

Algemeen - Vakken

Oriëntatie op de wereld

Geschiedenis

Uitgangspunt
Door de geschiedenis leert het kind zichzelf en de wereld in de tijd te plaatsen. Geschiedenis is een middel op weg naar grotere zelfstandigheid en onafhankelijk denken. Daarom is het belangrijk leerlingen inzicht te geven in de continuïteit van de geschiedenis van de mensheid.
Geschiedenisonderwijs wordt in periodevorm gegeven.

Al naar gelang de leeftijdsgroep komt aan de orde:

Aardrijkskunde

Uitgangspunt
Je thuis leren voelen in deze wereld door de aandacht van leerlingen op het praktische dagelijkse bestaan te richten. Een samenvattend beeld geven over hoe de mensen-, dieren-, planten- en minerale wereld elkaar nodig hebben (zie ook kennis der natuur).

Afhankelijk van de leeftijdsgroep wordt in de periode een keus gemaakt uit

Leerlingen van 10-11 jaar nemen deel aan de theoretische- en praktijk (fiets) examens voor verkeer.

Kennis der Natuur

Uitgangspunt
Mens, dier, plant en het minerale rijk hangen nauw samen en hebben elkaar nodig. Dit maken we zichtbaar in onze lessenopbouw.

Aan de orde komen o.a.:

De leerlingen maken o.a. werkstukken en houden spreekbeurten.

Leerlingen van 9 tot 11 jaar nemen deel aan de schooltuinlessen.

Ga terug naar 'Vakken'.