Tobiasschool Amsterdam

Algemeen - Vakken

Welkom op de nieuwe website van de Tobiasschool Amsterdam

Naast veel praktische informatie over o.a. de vakanties, de ouderavonden en de nieuwsbrieven bevat onze website informatie over het onderwijs zoals dat op onze school wordt verzorgd.

Pedagogie

Uw kind naar het SBO

Algemeen

Contact

Wij hopen dat de inhoud van deze website voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) een hulpmiddel zal zijn in de dialoog tussen hen en de school.

Mocht u over de inhoud van deze gids of naar aanleiding daarvan iets willen weten dan kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht van uw zoon/dochter of met de directie.