Tobiasschool Amsterdam

Uw kind naar het SBO - Leerlingen

Terugplaatsen wordt vanuit de school begeleid.

Plaatsing naar andere vormen van onderwijs kunnen gaan in de richting van ander speciaal onderwijs of het reguliere onderwijs.

Lees meer in 'na de plaatsing'.