Tobiasschool Amsterdam

Uw kind naar het SBO - Leerlingen

Afhankelijk van de hulpvraag en de verdere samenstelling van de klas kunnen leerlingen met een gediagnosticeerde leer- of ontwikkelingsstoornis worden toegelaten.
In het zorgprofiel zijn de grenzen en de mogelijkheden op de Tobiasschool verder gespecificeerd.

Dit betekent dat niet toegelaten kunnen worden:

Lees meer in 'toelatingsprocedure'.