Tobiasschool Amsterdam

Uw kind naar het SBO - Leerlingen

Na onderzoek en observatie kan blijken dat een leerling dusdanige concentratie- en/of aandachtsproblemen heeft, dat medicatie de enige oplossing is. In overleg met ouders en de arts willen we ook graag dat er tot gebruik wordt overgegaan.

Tijdens de schoolcarrière van een leerling kan blijken dat de Tobiasschool toch niet de juiste plaats is. Dat uit zich meestal in een ontwikkeling die stilstaat of zelfs achteruit gaat.
Gedragsproblemen of depressieve uitingen zijn vaak indicatoren.

Wij hanteren voor het verblijf van alle leerlingen een aantal simpele regels.

Met deze regels in gedachte kan een leerling dus het advies krijgen om een andere school te zoeken, die wel antwoord kan geven op zijn of haar hulpvraag. Na zorgvuldig overleg met alle betrokkenen leidt dit tot uitplaatsing.