Tobiasschool Amsterdam

Uw kind naar het SBO - Leerlingen

Het toelatingsbeleid van de Tobiasschool valt binnen de kaders van het samenwerkingsverband (SWV) Amsterdam-Diemen en binnen de kaders van het speciaal basisonderwijs (SBO) en haar visie op onderwijs en hulpverlening aan leerlingen met een bedreigde ontwikkeling.

Ouders kunnen zich, voordat zij hun kind aanmelden bij de school, eerst oriënteren middels een gesprek. Wat onze school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning, welke doelgroep zij kan helpen, staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ouders kunnen dit inzien op school of bekijken via de website om zicht te hebben of de leerling met zijn/haar specifieke problematiek geholpen kan worden op onze school.

Daarnaast geeft de onderwijsadviseur een deskundigenadvies aan het SWV, waar het besluit valt om wel of niet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) te verstrekken.

Een TLV voor het SBO wordt in het volgende geval automatisch afgegeven:

Tobiasschool

Lees meer in 'klassensamenstelling'.