Tobiasschool Amsterdam

Dit is de website van de Tobiasschool Amsterdam, een kleine vrijeschool voor speciaal basisonderwijs.

De Tobiasschool probeert het goede van drie stromen te verbinden:
Samenwerking met VO Tobiasschool, speciaal onderwijs en
vrije schoolonderwijs.

Op deze site wordt beschreven waar wij als school voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en wat onze manier van werken is. Wij laten zien wat men van de Tobiasschool kan verwachten en wat de school voor haar leerlingen kan betekenen.

Tobiasschool Amsterdam